Budownictwo ekologiczne

Czym jest budownictwo ekologiczne?

Wszystko, co eko przeżywa obecnie olbrzymią falę popularności. Nic dziwnego, że fala ta objęła również kwestie budownictwa. Jak można najprościej wyjaśnić, czym tak naprawdę jest budownictwo ekologiczne? To po prostu stawianie takich budynków, które z jednej strony są przyjazne środowisku, z drugiej zaś są zdrowe dla człowieka. Takie domy czy mieszkania mają na celu zmniejszanie stopnia zużywania surowców, które nie mają charakteru odnawialnego, np. węgla kamiennego czy gazu ziemnego.

Aby budynek można było faktycznie nazwać ekologicznym, należy dbać o tę kwestię na każdym etapie jego powstawania, począwszy od projektu, poprzez budowę i eksploatację (w tym remonty), a skończywszy na ekologicznej rozbiórce. Budynek musi spełniać ponadto pewne normy – jeśli tak nie będzie, nie można go nazwać ekologicznym.

Jakie kroki należy podjąć, by budynek mógł zostać uznany za ekologiczny?

Okazuje się, że sam kształt budynku wpływa na jego zapotrzebowanie na energię grzewczą (im jest on prostszy, zbliżony do prostopadłościanu, tym lepiej). Ponadto projekt ten należy zrealizować za pomocą materiałów, które są przyjazne dla środowiska naturalnego (tu wysoką pozycje zajmuje zwłaszcza drewno), należy stosować rozwiązania, które pozwolą zmniejszyć pobór energii oraz korzystające z odnawialnych źródeł energii – np. energii słonecznej czy też pobieranej z powietrza lub gleby. Nie bez znaczenia jest również wysoki poziom zazielenienia okolic, a nawet samego budynku – coraz modniejsze staje się np. zakładanie zielonych terenów na dachach obiektów.

Oczywiście budynek, który już stoi i trudno nazwać go ekologicznym, także można tak zmodernizować, by stał się bardziej eko. Polega to przede wszystkim na wprowadzaniu rozwiązań wykorzystujących energię odnawianą – pompy ciepła (wodne, powietrzne lub gruntowe) czy kolektory słoneczne są dziś coraz częściej spotykane. Ponadto podczas remontów i modernizacji unika się materiałów, które są ciężkie i szkodliwe dla środowiska naturalnego. Zawsze też można zadbać o to, by wprowadzić zieleń jako płaszcz dla budynku.